gạo nếp Suitou


※Gạo được sản xuất tại tỉnh Okayama

+Giá chuyển khoản 10kg : 3,680 yên

+Giá chuyển khoản 20kg : 7,280 yên

+Giá chuyển khoản 30kg : 10,980 yên

+Phí chuyển : miễn phí

+Thời gian nhận gạo : 2-4 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển tiền trước

2.Nhận gạo trước chuyển tiền sau 

3.Thanh toán tại konbini  + 220 yên :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo