gạo nếp Kogane


※Gạo được sản xuất tại tỉnh Chiba

+Giá chuyển khoản 10kg : 5,080 yên

+Giá chuyển khoản 20kg : 8,980 yên

+Giá chuyển khoản 30kg : 11,680 yên

+Phí chuyển : miễn phí

+Thời gian nhận gạo : 2-4 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển tiền trước

2.Nhận gạo trước chuyển tiền sau 

3.Thanh toán tại konbini  + 220 yên :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo