Giá gạo đang được cập nhập mới , mong quý khách liên hệ trực tiếp quá facebook , thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này . Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá sớm nhất có thể

TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠO CHÚNG TÔI ĐỀU CHUYỂN ĐẾN NHÀ MIỄN PHÍ


1.Gao Hikari Seimai

( 24kg )

Giá ck trước : 6.980 yen

Ck sau : + 200 yen

Konbini : + 220 yen

Daibiki : +300 yen

Mua ngay

2.Gao Nouka

( 24kg )

Giá ck trước : 7.080 yen

Ck sau : + 200 yen 

Konbini : + 220 yen

Daibiki : +300 yen

Mua ngay

3.Gao Fukui

( 24kg )

Giá ck trước : 7.180 yen

Ck sau : + 200 yen 

Konbini : + 220 yen

Daibiki : +300 yen

Mua ngay

4.Gao Akisakari

( 30kg )

Giá ck trước : 9.680 yen

Ck sau : + 200 yen 

Konbini : + 220 yen

Daibiki : +300 yen

Mua ngayGiá gạo đang được cập nhập mới , mong quý khách liên hệ trực tiếp quá facebook , thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này . Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá sớm nhất có thể

5. Gao Okayama

( 27kg )

Giá ck : 6.380 yen

Konbini : 6.600 yen

Mua ngay

6. Gao America

( 30kg )

Giá ck : 6.980 yen

Konbini : 7.200 yen

Mua ngay

7.Gao Otoku

( 30kg )

Giá ck : 7.280 yen

Konbini : 7.500 yen

Mua ngay

8.Gao Kodawari

( 30kg )

Giá ck : 7.480 yen

Konbini : 7.700 yen

Mua ngayGiá gạo đang được cập nhập mới , mong quý khách liên hệ trực tiếp quá facebook , thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này . Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá sớm nhất có thể

9.Gao Shiga

( 27kg )

Giá ck : 6.480 yen

Konbini : 6.400 yen

Mua ngay

10.Gao Toyama

( 30kg )

Giá ck : 7.580 yen

Konbini : 7.700 yen

Mua ngay

11.Gao Jiman

( 30kg )

Giá ck : 7.980 yen

Konbini : 8.200 yen

Mua ngay

12.Gao Inari

( 30kg )

Giá ck : 7.080 yen

Konbini : 7.300 yen

Mua ngayGiá gạo đang được cập nhập mới , mong quý khách liên hệ trực tiếp quá facebook , thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này . Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá sớm nhất có thể

13.Gao Kyushyu

( 21kg )

Giá ck : 4.880 yen

Konbini : 5.100 yen

Mua ngay

14.Gao Koshihikari

( 30kg )

Giá ck : 9.280 yen

Konbini : 9.500 yen

Mua ngay

15.Gao Shirayukihime

( 30kg )

Giá ck : 7.580 yen

Konbini : 7.800 yen

Mua ngay

16.Gao lứt Komachi

( 30kg )

Giá ck : 7.880 yen

Konbini : 8.100 yen

Mua ngayGiá gạo đang được cập nhập mới , mong quý khách liên hệ trực tiếp quá facebook , thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này . Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá sớm nhất có thể

TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠO CHÚNG TÔI ĐỀU CHUYỂN ĐẾN NHÀ MIỄN PHÍ