Quý khách vui lòng bấm vào ảnh hoặc tên gạo để xin thông tin chi tiết

TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠO CHÚNG TÔI ĐỀU CHUYỂN ĐẾN NHÀ MIỄN PHÍ1. Gao California

( 30kg )

Giá bán : 7.580 yên

Mua ngay

2. Gao Meguri

( 25kg )

Giá bán : 6.180 yên

Mua ngay

3. Gao Yume

( 30kg )

Giá bán : 7.180 yên

Mua ngay

4. Gao Morimori

( 20kg )

Giá bán : 6.380 yen

Mua ngay5. Gao Gyoumu

( 20kg )

Giá bán : 5.680 yên

Mua ngay

6. Gao Okayama

( 27kg )

Giá bán : 7.180 yên

Mua ngay

7. Gao America

( 30kg )

Giá bán : 7.880 yên

Mua ngay

8. Gao Otoku

( 25kg )

Giá bán : 6.480 yên

Mua ngay9. Gao Kodawari

( 25kg )

Giá bán : 6.880 yên

Mua ngay

10. Gao Toyama

( 30kg )

Giá bán : 8.880 yên

Mua ngay

15. Gao Shiga

( 25kg )

Giá bán : 6.280 yen

Mua ngay

12. Gao The Kome

( 25kg )

Giá bán : 6.080 yên

Mua ngay13. Gao Shikoku

( 25kg )

Giá bán : 6.180 yên

Mua ngay

14. Gao Daisuki

( 20kg )

Giá bán : 5.780 yên

Mua ngay

15. Gao Shizen

( 20kg )

Giá bán : 5.580 yen

Mua ngay

16. Gao Kyushyu

( 30kg )

Giá bán : 7.680 yên

Mua ngay17. Gao Yamagata

( 20kg )

Giá bán : 6.980 yên

Mua ngay

18. Gao Shirayuki

( 30kg )

Giá bán : 8.280 yên

Mua ngay

19. Gao Hohoemi

( 30kg )

Giá bán : 8.480 yen

Mua ngay

20. Gao Biwa

( 25kg )

Giá bán : 6.980 yên

Mua ngayA. Gao Hikari Seimai

( 24kg )

Giá bán : 6.500 yên

Mua ngay

B. Gao Nouka

( 24kg )

Giá bán : 6.750 yên

Mua ngay

C. Gao Fukui

( 24kg )

Giá bán : 6.900 yên

Mua ngay

D. Gao Koshihikari

( 20kg )

Giá bán : 7.300 yên

Mua ngayTẤT CẢ CÁC LOẠI GẠO CHÚNG TÔI ĐỀU CHUYỂN ĐẾN NHÀ MIỄN PHÍ