Gạo AOMORI


Giá chuyển khoản trước là : 6,800 yên

 

Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

Miễn phí gửi ( cả khu vực Hokkaido )

Ngày 18-5-2018 trở đi xuất kho theo thứ tự , sau khi chuyển sẽ thông báo rõ ngày nhận cho quý khách . 

Hình thức thanh toán : chuyển khoản trước tới số tài khoản bưu điện ゆうちょ銀行 . 

※Chú ý chỉ có hình thức thanh toán trên và không đổi trả lại gạo với bất kỳ lý do gì 

 

 

青森県産米


メモ: * は入力必須項目です