Gạo AOMORI


Giá chuyển khoản trước là : 5,500 yên

 

Trọng lượng : 3túi x 8kg = 24kg 

Miễn phí gửi ( cả khu vực Hokkaido )

Ngày 23-7-2018 xuất kho theo thứ tự , sau khi chuyển sẽ thông báo rõ ngày nhận cho quý khách . 

Hình thức thanh toán : chuyển khoản trước tới số tài khoản bưu điện ゆうちょ銀行 . 

※Chú ý chỉ có hình thức thanh toán trên và không đổi trả lại gạo với bất kỳ lý do gì 

 

 

青森県産米


メモ: * は入力必須項目です