Gạo CALIFORNIAカリフォルニア米


※Sản xuất tại khu vực California

+Giá chuyển khoản trước : 6,580 yên

+Giá tt trước tại konbini : 6,780 yên

※Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

+Phí gửi : Miễn phí  

+Tg vận chuyển : ngày 12-7 xuất kho , sau 2-3ngày nhận

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Nhận gạo trước chuyển khoản sau 

3.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo

Miễn phí gửi