Gạo ToYAMA


MIỄN Phí chuyển


富山米


※Sản xuất tại tỉnh Toyama

+Giá chuyển khoản trước : 7,580 yên

+Giá chuyển khoản sau : 7,780 yên

+Giá thanh toán tại konbini : 7,800 yên

※Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

+Phí gửi : miễn phí

+Thời gian chuyển : 2-4 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Nhận gạo trước chuyển khoản sau 

3.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo