Gạo JIMANMiễn Phí chuyển

自慢米


※Sản xuất tại tỉnh Aomori

+Giá chuyển khoản trước : 7,980 yên

+Giá chuyển khoản sau : 8,180 yên

+Giá thanh toán tại konbini : 8,200 yên

※Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

+Phí gửi : miễn phí ( cả khu vực Hokkaido )

+Thời gian chuyển : 3-5 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Nhận gạo trước chuyển khoản sau  

3.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo