Gạo Kyushyu


Miễn Phí gửi


九州米


※Sản xuất tại tỉnh Kumamoto

+Giá chuyển khoản trước : 4,880 yên

+Giá thanh toán trước ở konbini : 5,100 yên

※Trọng lượng : 3túi x 7kg = 21kg 

+Phí gửi : miễn phí

+Thời gian chuyển : 8-10 ngày ( có thể chậm hơn )

* Vì xuất kho lâu nên không có thanh toán sau

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Thanh toán trước ở konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo