Gạo FukuiMIễn phí gửi


福井米


※Sản xuất tại tỉnh Fukui 

+Giá chuyển khoản trước : 8,180 yên

+Giá daibiki : 8,180 + 300 = 8,480 yên

+Giá chuyển khoản sau : 8,380 yên

+Giá thanh toán tại konbini : 8,400 yên

※Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

+Phí gửi : miễn phí 

+Thời gian chuyển : 1-3 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Daibiki nhận gạo gửi tiền cho nv bưu điện

3.Nhận gạo trước chuyển khoản sau  

4.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo