Gạo Okayama


miễn phí chuyển


岡山米


※Sản xuất tại tỉnh Okayama

+Giá chuyển khoản trước : 6,380 yên

+Giá chuyển khoản sau : 6,580 yên

+Giá thanh toán tại konbini : 6,600yên

※Trọng lượng : 3túi x 9kg = 27kg 

+Phí gửi : miễn phí 

+Thời gian chuyển : 2-3 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Nhận gạo trước chuyển khoản sau 

3.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo