Gạo AMERIca


Miễn phí chuyển


アメリカ産米


※Sản xuất tại bang California Mỹ

+Giá chuyển khoản trước : 6,980 yên

+Giá chuyển khoản sau : 7,180 yên

+Giá thanh toán tại konbini : 7,200 yên

※Trọng lượng : 3túi x 10kg = 30kg 

+Phí gửi : miễn phí

+Thời gian chuyển : 2-4 ngày

※Hình thức thanh toán : 

1.Chuyển khoản trước

2.Nhận gạo trước chuyển khoản sau 

3.Thanh toán tại konbini ( hướng dẫn ) :

cvsimg 

※Ấn vào nút mua ngay để đặt gạo