GIOI THIEU VE CHUNG TOI

Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2010 đến nay đã và đang cung cấp các sản phẩm gạo cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản .

Năm 2010 chúng tôi đã cung cấp 240 tấn gạo 

Năm 2011 chúng tôi đã cung cấp 480 tấn gạo 

Năm 2012 chúng tôi đã cung cấp 690 tấn gạo 

Năm 2012 chúng tôi đã cung cấp 1030 tấn gạo 

Năm 2013 chúng tôi đã cung cấp 1350 tấn gạo 

Năm 2014 chúng tôi đã cung cấp 2230 tấn gạo 

Đặt uy tín và chất lượng phục vụ lên hàng đầu chúng tôi đang và sẽ mãi là người bạn đồng hàng trong từng bữa ăn của quý khách . Rất mong quý khách tiếp tục ủng hộ .